De film Gods Lam vertelt over Zakaria, de elfjarige zoon van een Islamitische slager, die toe leeft naar het eerste Offerfeest zonder moeder. Een dreigend verbod op ritueel slachten en een zwakzinnige broer die valt voor het lammetje dat bedoeld is voor het Offerfeest gooien roet in het eten.

Gods Lam is een fictiefilm die vragen oproept over loyaliteit, geloofsovergave en godsdienstvrijheid. De film, waarin belangrijke rollen zijn weggelegd voor de acteurs Sabri Saad el Hamus, Shahine el Hamus en Soufiane Mousouli, was al te zien op internationale festivals en in Nederland op o.a. GoSHort en het Nederlands Film Festival en wordt door koepelorganisaties gebruikt om mensen in buurthuizen, kerken en moskeeën met elkaar in gesprek te brengen over de zee actuele thema’s. Ook is de film bedoeld om leerlingen op basisscholen en middelbare scholen met behulp van een lespakket (ontwikkeld door de Vrije Universiteit van Amsterdam) te laten nadenken over vragen als: wat is een offer eigenlijk? Wat betekent het om daarvan te eten en te delen? Wat is eigenlijk het verschil tussen Abrahams verhaal in de Bijbel en in de Koran? Lukt het ons om aan ‘de ander’ uit te leggen wat we echt belangrijk vinden?

Regie en scenario: Kees-Jan Mulder
Director of Photography: Jasper van Leeningen
Montage: Daisy Kanon
Afstudeerfilm HKU AVM 2013
Geselecteerd voor o.a. het Nederlands Film Festival en GoSHort
Winnaar HKU-Award 2013